INTEGRACE

integrační příručka

Potřebuje Vaše firma robustní integraci zaměřenou na podporu starých robustních aplikací, nebo Vám stačí připojit několik málo moderních aplikací? Nebo chcete sledovat trendy a například poskytovat webové API široké veřejnosti? Umíme vám pomoci.
Nahoru

Table of contents

SOA vs API

Kde začít?

Předtím, než začnete hledat konkrétní nástroj, řešení, nebo definovat dotazy pro RFI, musíte mít jasnou představu o tom, co chcete a jak toho chcete dosáhnout. Tyto jednoduché oblasti zájmu by Vám měly pomoci.

Základní úvaha

Existuje mnoho témat, která byste měli začít analyzovat, než se rozhodnete.

Počet aplikací

Počet aplikací určuje, jak robustní integrační platformu potřebujete. Velká a drahá podniková řešení nejsou vždy tou nejlepší volbou.

ukaž víc

Stáří aplikací

Stáří aplikací a použitých technologií definuje integrační architekturní vzory. Ne všechny aplikace jsou schopné integrace pomocí SOAP, JMS, MQ, a jiných standardních komunikačních protokolů.

ukaž víc

Velikost dat

Různá integrační řešení mají různá využití. Některá z nich jsou specializovaná na rychlou výměnu velkého množství drobných zpráv, jiná jsou navržena tak, aby zpracovávala velké, objemné zprávy, ale v malém počtu.

ukaž víc

Četnost zpráv

Pro okamžitou výměnu dat musíte zvolit zcela odlišný přístup než pro dávkové zpracovaní zpráv.

ukaž víc

Bezpečnost

Potřebujete si ověřit aplikaci nebo koncového uživatele? Je Vaše vnitřní síť důvěryhodná nebo je potřeba šifrování zpráv i na ní? Ne všechny integrační platformy a vzory jsou vhodné pro vyřešení těchto otázek.

ukaž víc

Stabilita

Integrační platforma je páteří vašeho IT. Musí být stabilní a spolehlivá. Proto není vhodné riskovat s neověřenými nástroji i za cenu zvýšení nákladů.

ukaž víc

Schopnosti interního IT

Dovednosti Vašeho současného interního IT jsou velmi důležitým faktorem při výběru integračního řešení. Pokud Vaše společnost používá aplikační servery založené na technologii Java a máte spoustu linuxových administrátorů nebude velmi moudré zvolit .NET řešení společnosti Microsoft.

ukaž víc

Rozpočet

Zvolení nízko-nákladového Open Source řešení se může v dlouhodobém horizontu ukázat jako nákladné. Na druhou stranu, velké podnikové řešení může být zbytečné z pohledu rozsahu funkcí.

ukaž vícNaši odborníci Vám rádi pomohou pochopit principy do hloubky.

Jak můžeme pomoci?

Principy

Při rozhodování o integraci je potřeba vzít v úvahu mnoho zásad a osvědčených postupů. Každý z níže uvedených principů a funkcí vyžaduje specifickou sadu technologií.

Směrování

ukaž víc

Dobře navržené integrační vzory jsou schopné rozhodnout, kdo je příjemcem zprávy na základě jejich obsahu či konkrétní hlavičky. Pokud máte mnoho instancí stejné aplikace a chcete rozdělit zátěž mezi nimi, pak můžete využít integrační platformu k rozdělení zátěže. Existuje také potřeba distribuovat zprávu z jedné aplikace do ostatních, integrační platforma umí zredukovat počet volání a tím šetřit náklady.

Standardizace

ukaž víc

Standardizace využívaná na integrační platformě usnadní tvorbu nových připojení pomocí rozeznatelné struktury zpráv, společné technologie a společného zabezpečení.

Flexibilita

ukaž víc

Někdy je třeba podpořit rychle se vyvíjející aplikace, a to ideálně s nízkými náklady. API (WebAPI) je zde právě z tohoto důvodu. Jsou to jednoduché, na RESTu založené integrační vzory se zaměřením na klienta. Někteří říkají, že API management je jen demokratičtější přístup k SOA.

Znovu-použitelnost

ukaž víc

Základním předpokladem použití integrační platformy orientované na producenty rozhraní je možnost opětovného využití rozhraní. Všechna navrhovaná rozhraní by měla být navržena s důrazem na možné budoucí využití.

Mediace

ukaž víc

Zprostředkováním komunikace mezi klientem a producentem rozhraní se distribuuje zodpovědnost mezi správné entity. Integrační platforma přebírá, mimo jiné, zodpovědnost za doručování zpráv a správné zpracování výjimek.

Orchestrace

ukaž víc

Integrační platforma je ideální pro orchestraci volání a poskytování konsolidovaných odpovědí od různých aplikací. Orchestrační schopnost integrační platformy je ideální pro podporu BPM procesů.

Dostupnost

ukaž víc

Všechna rozhraní by měla být snadno přístupná bez jakýchkoliv technických omezení. Dobře navržená integrační platforma by měla být schopna umožnit integraci všech aplikací společnosti.

Transformace

ukaž víc

Klienti volající integrační platformu se mohou spolehnout na stejný protokol a/nebo strukturu zpráv nezávisle na systému, který jim poskytuje data. Transformace může být např. jednoduchá XML do XML, nebo složitější, jako JSON do XML definovaného pomoci XSD.

Odstranění vazeb

ukaž víc

Odstranění pevných vazeb mezi aplikacemi může byt docíleno využitím integrační platformy jako prostředníka mezi spotřebitelem a poskytovatelem. To poskytuje obrovskou výhodu pro modernizaci nebo nahrazení libovolné aplikace, integrované přes integrační platformy.


Rádi Vám pomůžeme pochopit do hloubky tyto
principy.

Jak můžeme pomoci?

Architektura integrační platformy

Nahoru

SOA vs API

Na co nezapomenout

Výhody přicházejí v malých dávkách, není kam spěchat. Než začnete, nezapomeňte na tato zásadní témata, části a etapy.

Implementace

Existuje mnoho témat, která byste měli začít analyzovat před provedením kvalifikovaného rozhodnutí. Především, je potřeba začít s ohledem na následující omezení.

Krok za krokem

ukaž víc

Implementace SOA nebo API musí být provedena podle přísného a dobře definovaného plánu. Obvyklou chybou je začít s komplexní orchestrací s vysokou obchodní prioritou. To je ideální způsob, jak vytvořit špatné povědomí o nové integrační platformě.

Podpora zvenčí

ukaž víc

Pokud nemáte přehled o fundamentálních základech a reálně nemáte žádné praktické zkušenosti v oblasti integrační architektury, je dobré přizvat některou z místních specializovaných IT firem s dlouholetými zkušenostmi.

Malé iterace

ukaž víc

Je lépe začít s malými jednoduchými integracemi, kde se interní IT lidé mohou naučit všechny triky, a pomalu objevovat všechny výhody řešení. Tímto způsobem může IT získat správné návyky a zkušenosti potřebné pro složitější integraci.

Návratnost investice

ukaž víc

Počáteční náklady na implementaci SOA nebo API jsou poměrně vysoké. Nejen kvůli nákladům na licencování nástrojů, ale také kvůli úsilí potřebnému k vytvoření správné architektury a detailní analýzy. Výhody se projeví až v dlouhodobém horizontu, ale budete z nich čerpat dlouhou dobu, po ukončení celé integrace.


Nejste si jisti, jak implementovat integrační projekty?

Kontaktujte nás.

Případy užítí

Existují různé případy využití integrační platformy. Zde jsou jen nejčastější nebo ty nejnovější.

Dostupnost starších systémů

ukaž víc

Dobře zvolená integrační platforma Vám pomůže spolehlivě propojit zastaralé aplikace s velkým množstvím cenných dat a/nebo s moderními front-end aplikacemi.

Podpora BPM procesů s využitím orchestrace služeb

ukaž víc

BPM procesy nemohou být účinné bez správných dat nebo požadovaných funkčností. Integrační platforma může poskytnout jednotný design rozhraní pro potřeby BPM procesů. Kromě samotného zprostředkovaní dat, může provést konsolidaci dat z velkého množství systémů a zpřístupnit data v ten správný čas.

Veřejné WebAPI - PSD2 evropská platební směrnice

ukaž víc

Nový trend veřejně dostupných WebAPI, JSON přes HTTP, je také zohledněn v legislativě. Aktualizovaná evropská směrnice pro platební styk odráží nový trend WebAPI. API brána s vhodnou správou a řízením Vám pomůže vyřešit poptávku po WebAPI. Pravděpodobně již všechna potřebná rozhraní pro splnění Evropské směrnice máte, „stačí“ je zmodernizovat a zveřejnit.Jsme tu proto, abychom Vám pomohli vydefinovat správné využití integrační platformy.

Kontaktujte nás.

Správa

Teď, když je vše integrované, musíte vědět kdy, jak a za jakých okolností je ve skutečnosti integrace realizována. Dopadové analýzy, plánování kapacity, životní cyklus a hlášení chyb, jsou jen některé z úkolů spadající pod správu integrační platformy.

Řízení provozu

ukaž víc

Vzhledem k tomu, že integrační platforma je jedním z klíčových IT nástrojů ve firmě, je potřebný kvalitní monitoring v kombinaci s rychlým řešením problémů. Vhodně navrhnutá integrační platforma Vás sama s předstihem upozorní, před dosažením kritické úrovně využití. Rovněž bude poskytovat potřebná data pro plánování kapacity.

Správa návrhu

ukaž víc

Architektura a analýza integrační platformy není nikdy ukončena. IT technologie se vyvíjejí každým dnem a tyto změny budete muset postupně zohledňovat i ve svých integračních vzorech. Včera byla SOA svatý grál integrace a neexistoval žádný API management a WebAPI.


Individuálním poradenstvím Vám  můžeme pomoci se správnou integrací.

Kontaktujte nás.
Nahoru

SOA vs API

Integrace v obrazcích

Jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet

obrázek je klikací
Kontaktujte nás.
obrázek je klikací
Kontaktujte nás.
Nahoru

Managed File Transfer

Kde začít

Přenosy souborů, to není jenom kopie jednoho souboru z jednoho místa na místo druhé. Je to přenášení dat mezi lidmi, aplikacemi a systémy. Proto je nutné k přenosům souborů přistupovat komplexně s různými úrovněmi správy a flexibility.

Základní úvaha

Existuje mnoho otázek, kterými byste se měli začít zaobírat, před provedením kvalifikovaného rozhodnutí. Především, je třeba začít s následujícími oblastmi.

Spolehlivost

ukaž víc

Nejdůležitější funkce řízených přenosů souborů je schopnost spolehlivě vykonávat automatizované přenosy spolu s kontrolou integrity přenášených souborů.

Množství souborů

ukaž víc

Velikost a množství přenášených souborů skrz Vaši síť je klíčovým faktorem rozhodování. Vše je nutno promyslet s důrazem na použité technologie a infrastrukturu, čímž se definuje omezení na počet a velikost souborů.

Dostupné protokoly

ukaž víc

K dispozici je řada známých a široce využívaných protokolů. Je ale důležité,  myslet i na historické aplikace, či specifické přenosy například ze Solarisu na Windows.

Zpracování souboru

ukaž víc

Během přenosu souborů je pravděpodobné, že budete muset udělat více než pouhou kopii. Obvyklá sada operací nad soubory v průběhu přenosu jsou: přejmenovat, rozdělit, zašifrovat, zabalit, archivovat, atd.

Provedení přenosu

ukaž víc

Existují tři možnosti, jak může být přenos spuštěn. Může to být akce ručně spuštěná uživatelem, nebo může být přenos naplánován v pravidelných časových intervalech, anebo může být přenos vyvolán událostí. Událost může být z různých zdrojů. Může se jednat o událost z BPM procesu nebo jednoduše o existenci konkrétního souboru v určitém místě.Naši odborníci Vám rádi pomohou pochopit principy do hloubky.

Jak můžeme pomoci?

Principy

Při rozhodování o integraci je potřeba vzít v úvahu mnoho zásad a osvědčených postupů. Každý z níže uvedených principů vyžaduje specifickou sadu technologií.

Kroky přenosu

ukaž víc

Přenosy přímo mezi dvěma systémy nejsou zakázané, je ale potřeba důkladně popsat veškeré kroky přenosu. Kopírování, archivace, vložení? Možná, že centralizované řešení bude nejlepší.

Operace

ukaž víc

K dispozici je řada operací, které mohou být použity v průběhu přenosu. Ideální je definovat omezený počet operací, které se mohu využít během přenosu. Pozor na spuštění business operací během přenosu.

Delegace

ukaž víc

Delegujte úlohu distribuce souborů na centralizovaný server a nechte jej vyřešit všechny chybové stavy. Šetří se tím kapacita aplikací a lidí. Ti se mohu věnovat důležitějším aktivitám.

Archiv

ukaž víc

Archivujte nejen po přenosu, ale i v průběhu přenosu. Člověk nikdy neví, co a kde se může pokazit.

Bezpečnost

ukaž víc

Přenášíte citlivá data? Zašifrujte soubory již během přenosu nebo použijte SSL zabezpečené protokoly.

Zpracování chyb

ukaž víc

Opakovaní pokusu, zastavit časovač a informovat příslušného operátora, přeskočit krok přenosu, spuštění nejmíň jednou za den, to jsou jen některé potencionální chyby, kterým budete čelit v průběhu přenosu. Aby bylo možné vytvořit automatizované řešení, je zapotřebí detailní analýza.

Výkon

ukaž víc

Přenosy z jednoho místa na druhé jsou závislé zejména na síťové infrastruktuře. Avšak zpracování souboru, ošetření chybových stavů a monitorovaní přenosu jsou akce v dikci přenosové aplikace. Tím pádem jsou závislé na jejím výkonu.

Alerting

ukaž víc

Alerting by měl být definován nejen v případě, že se stalo něco špatného, ale i v případě, že se nestalo nic. Např. alespoň jednou denně by měl být proveden jeden specifický přenos, ale neudál se.Naši odborníci Vám rádi pomohou pochopit principy do hloubky.

Jak můžeme pomoci?

Schémata

Nahoru

Managed File Transfer

Na co nezapomenout

Přenosy souborů jsou obvykle dlouho běžící úkoly bez výrazných změn. Nicméně, také potřebují řízení, plánování, hlídání chyb a vývoj.

Implementace

Zavedení komplexního řešení přenosů souborů by neměla být časově náročná aktivita. Správné nastavení zabezpečení a dostupnost datových úložišť může být největší problém.

Základní přenos

ukaž víc

Obvykle jsou přenosy ve firmě spouštěny v časových intervalech a jedná se o jednoduché přenesení souboru z místa A do místa B.

BPM přenosy

ukaž víc

Většina BPM procesů potřebuje data v nějakém momentě. Historicky je většina údajů uložena v podobě fyzických souborů, které jsou přítomné na různých místech. Přenos souborů může podpořit BPM pomocí přenosu vyvolaných událostí.

Infrastruktura - technologie

ukaž víc

Nejznámější protokol přenosu souborů je FTP, ale má svá omezení. Proto existuje řada dalších protokolů pro přenos souborů. Než zvolíte správný přístup, je nutné vzít v úvahu schopnosti Vaší infrastruktury.


Nejste si jisti, jak implementovat integrační projekty?

Kontaktujte nás.

Případy užití

Přenos souborů není jenom prosté kopírování souborů.

Distribuce souborů

ukaž víc

Jedním z nejběžnějších využití pro řešení přenosu souborů je distribuovat soubory na jedno nebo více různých míst.

Šifrování

ukaž víc

Soubor musí být šifrován během přenosu a pro archivaci. Někdy ale nelze soubor šifrovat při jeho vytvoření. Řešení pro přenos souborů by mělo pokrýt právě tuto potřebu.

Přenosy spuštěné událostí

ukáž víc

Chcete přenést soubor, ale nevíte, kdy bude soubor připraven? Přesně pro tento účel můžete vytvořit úlohu, která bude sledovat určitý adresář a když se soubor objeví, tak ho přenese.


Jsme tu proto, abychom vám pomohli s definicí toho nejlepšího využití pro Vás.

Kontaktujte nás.

Governance

Nejsou důležité jenom samotné přenosy ale i informace o nich. Vědět co, kam a v jakém objemu se přenáší je stejně důležité.

Řízení provozu

ukaž víc

Pokud „prodáváte“ přenos souborů jako službu do vaší společnosti, řízení provozu je ta nejdůležitější věc. Musíte definovat a dodržovat SLA spolu s kapacitním plánovaním tak, abyste vždy uměli pokrýt poptávku od „zákazníků“.

Správa návrhu

ukaž víc

Správa návrhu není tak důležitá při přenosu souborů. Obvykle máte omezený počet scénářů bez nutnosti jejich průběžného rozvoje. Ale s velikostí firmy roste i počet unikátních převodů, takže budete muset věnovat více času návrhu a popisu výjimek.


Individuálním poradenstvím Vám můžeme pomoci se správnou integrací.

Kontaktujte nás.
Nahoru

Jak můžeme pomoci

Pokud stále máte pocit, že nevíte, kde začít, nebo chcete něco více prokonzultovat, budeme více než rádi, když se nám ozvete. Tady je pár témat vhodných ke konzultaci.

Analýza

  • RFP příprava
  • PoC příprava
  • Definice integračních potřeb
  • Případy užití a definice strategie
  • Výpočet bussiness case
  • RoI odhad

Architektura

  • Vyhodnocení správného architektonického vzoru pro Vaše obchodní potřeby
  • Vytvoření, popis a aktualizace IT zralostního modelu
  • Správa životního cyklu integrační platformy
  • Revize existujících integračních vzorů

Kdo může pomoci?

Každý člen našeho integračního týmu má minimálně 5 let zkušeností z integračních projektů v ČR i zahraničí.

Jiří Šlefr

Týmový vedoucí a solution architect se specializací na oblast integrace a pro řešení postavená na J2EE. Posledních 10 let se věnuje vedení týmu integračních specialistů a tvorbě a oponentuře návrhů integrační a solution architektury pro projekty a řešení realizovaná zejména ve finanční sféře.

Petr Kramosil

Projektový manažer a specialista na dodávky integračních a systémových řešení. Posledních 10 let se specializuje na dodávky řešení v oblasti technologické a systémové integrace a také na komplexní systémové dodávky zejména ve finanční sféře.

Tibor Szappanos

Tibor je senior Java/J2EE developer. Na projektech působil i v rolích architekta či team leadera. Věnoval se zejména SOA integračním komponentám,  systémům neživotního pojištění a platebního styku a B2B systémům.

Petr Gotwald

SOA / software architect v široké škále obchodních aplikací. Zajímá se hlavně o middleware aplikace využívající produkty Oracle (Weblogic Application Server, Service Bus, BPM, WLI ...).

Eduard Niko

Eduard je integrační architekt/analytik se zkušenostmi s integrační architekturou ve finančních institucích. Má zkušenosti s ESB technologiemi a jejich implementací. Zároveň má bohaté znalosti ohledně konceptu SOA. V poslední době se věnuje novému trendu na poli integrace a to API managementu.